Maki Combo 5 (44 mcx/pcs)

Kamikaze (10 mcx), Philadelphia (10 mcx), California (6 mcx), Rouleaux crevette tempura (6 mcx), Saumon avocat (6 mcx), Poulet teriyaki (6 mcx) / Kamikaze (10 pcs), Philadelphia (10 pcs), California (6 pcs), Shrimp Tempura (6 pcs), Salmon Avocado (6 pcs), Chicken Teriyaki (6 pcs)
Add picture
Maki Combo 5 (44 mcx/pcs)
Photo for Reference Only

$ 47.99